HOME
Interessante lezing over de invloed van lasdefecten en corrosie op de mechanische integriteit van lasverbindingen. Locatie Noorderpoort Muntinglaan Deze lezing werd gegeven door Prof.dr.ir Stijn Hertelé, werkzaam bij het Laboratorium Soete binnen de vakgroep Electrical Energy, Systems and Automation, Universiteit Gent. Toelichting: Laboratorium Soete is een onderzoeksgroep binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Het labo is breed gekend voor haar onderzoek naar het breuk- en vermoeiingsgedrag van lasverbindingen. Er is een nauwe samenwerking met het BIL, die op dezelfde site gevestigd is. Deze lezing stond in het teken van de effecten van lasdefecten en corrosie op het faalgedrag van een lasverbinding. Hierbij ligt de nadruk op het belang van een grondige materiaalkarakterisering. Daarnaast gaat aandacht naar de rol van grootschalige experimentele beproeving en numerieke (eindige elementen) technieken. Een en ander werd helder uitgelegd met praktijkvoorbeelden vanuit het onderzoek Klik hier voor de Presentatie van Prof. dr. ir. Stijn Hertelé